Responsive image

Tuyển dụng viên chức năm 2022

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÀ THI ĐẤU TDTT PHÚ THỌ

Số: 224 /TB-NTĐPT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022

 
 
 Thực hiện Kế hoạch số 218/KH-NTĐPT ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ về tuyển dụng viên chức năm 2022 của Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ thông báo tuyển dụng viên chức chuyên môn vào làm việc tại đơn vị, như sau:

  1. Chi tiết vị trí việc làm cần tuyển dụng
  1. Vị trí việc làm: Kế toán viên
  2. Số lượng cần tuyển: 01
  3. Mô tả công việc:

+ Tổ chức, giám sát quá trình lập và sử dụng nguồn kinh phí tự chủ và không tự chủ;

+ Tổ chức kế toán phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị;

+Tổ chức việc quản lý và sử dụng tài sản;

+ Kiểm soát thu – chi;

+ Tham mưu chính sách tiền lương và các chế độ BHXH…

+ Tham mưu các văn bản, báo cáo tài chính khác.

  1. Yêu cầu trình độ:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính trở lên. Ưu tiên có chứng chỉ kế toán trưởng.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng giao tiếp, phối hợp, kỹ năng xử lý tình huống…

  1. Hình thức tuyển dụng

Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển, gồm 02 vòng:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, theo một trong ba hình thức: phỏng vấn, thực hành, thi viết.

3. Đối tượng và tiêu chuẩn tuyển dụng

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Là công dân Việt Nam, tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

b. Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức;

c. Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng;

d. Về trình độ năng lực:

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Có hiểu biết và khả năng đề xuất ý kiến để giúp lãnh đạo trong chỉ đạo giải quyết công việc được phân công.

e. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm cần tuyển dụng.

f. Có kinh nghiệm làm việc tùy theo vị trí việc làm.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh,              người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ: 02 bộ

Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm. Trường hợp người dự tuyển đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng.

6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

a. Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Nhà thi đấu và niêm yết công khai tại trụ sở Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ.

b. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Quản trị, Nhà thi đấu         thể dục thể thao Phú Thọ, địa chỉ: 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại liên lạc: (028)3.866.5157 hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (http://thethaophutho.vn).

Trên đây là Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 của Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ./.

Nơi nhận:

  1. Trang thông tin điện tử NTĐ;
  1. Trụ sở NTĐ;
  1. Lưu: VT, HCQT.

 

CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đồng HòaTIN MỚI NHẤT
QUẢNG CÁO
LỊCH HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN
HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
LIÊN KẾT

LIÊN HỆ


HOẶC ĐIỀN THÔNG TIN THEO MẪU DƯỚI

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*): 

EMAIL (*): 

SĐT (*): 

Địa chỉ  

THÔNG TIN CẦN TƯ VẤN 

THƯ VIỆN ẢNH
QUẢNG CÁO